Marnedijk bij Skraard

Marnedijk bij Skraard

Restant van een stukje van de voormalige zeedijk langs de Marneslenk. Dit stukje is te vinden aan het einde van de slenk bij Harkesyl, ten zuiden van Wytmarsum. Op de Hoogtekaart van Nederland (AHN3) zijn de slenk en de dijk nog heel goed te zien. Als je die kaart er bij pakt moet je kiezen voor dynamische opmaak en DTM, dat toont het maaiveld zonder objecten, goed inzoomen op het gebied. De Marneslenk is hier heel smal geworden en splitst in twee armen. Het stuk dijk ligt langs de noordelijke arm, de zuidelijke arm loopt door tot Boalsert. Op de hoge dijk in de achtergrond ligt de A7, die loopt vanaf de Afsluitdijk, via Heerenveen naar Groningen.

Keywords: Marneslenk, Historische, Zeedijk, Restant

Fryslansite ©Hendrik van Kampen