Skalsum, Schalsum

Skalsum, Schalsum

Skalsum maakt deel uit van een rij bewoonde terpen op een kwelderwal westelijk van Bitgum. Van oost naar west liggen daar: Slappeterp, Peins en Skalsum.

Keywords: Skalsum, Schalsum, Terp, Kerk, Moestuin, Bouwhoek, Franeker

Fryslansite ©Hendrik van Kampen