Sint-Jabik, Sint Jacobiparochie

Sint-Jabik, Sint Jacobiparochie

Het Bildt is bedijkt in 1505 met behulp van arbeiders uit Holland. Het restant van de Middelzee was in de voorgaande jaren opgeslibt tot een volwassen kwelder. Tussen 1505 en 1508 werd het gebied ingericht. Sloten werden gegraven, het land verkaveld en wegen aangelgd volgens een streng rechthoekig patroon. De Middelweg kwam centraal in de polder, van oost naar west, met daarop vijf dwarswegen van noord naar zuid. Langs de Middelweg kwamen drie dorpen. Sint Jabik is het meest westelijke dorp van de drie. Op een kaart uit 1570 staat het aangegeven onder de naam Wijngaarden, na verloop van tijd is de naam van de kerkelijke parochie overgegaan naar het dorp en werd dit Sint Jacobiparochie, Sint-Jabik in de lokale taal.

Keywords: Sint-Jabik, Sint Jacobiparochie, Waadhoeke, Het Bildt, Wijngaarden, Middelzee, Inpoldering, Regen, Kerk, Architect, T.A. Romein, 1844, Neoclassicisme

Fryslansite ©Hendrik van Kampen