PijlNaar de thumbnails

Sint-Jabik, Sint Jacobiparochie

Sint-Jabik, Sint Jacobiparochie

Het Bildt was de laatste grootschalige inpoldering van de Middelzee. Sint Jabik is onder de naam Wijngaarden in 1505 bij de inpoldering gesticht. Later ging de naam van de parochie over naar het dorp en werd dit Sint Jacobiparochie, of Sint-Jabik in de lokale taal.

Keywords: Sint-Jabik, Sint Jacobiparochie, Waadhoeke, Het Bildt, Wijngaarden, Middelzee, Inpoldering, Regen, Nat

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen