Siegerswoude ligt op een dekzandrug

Sigersw‚ld, Siegerswoude

Sigersw‚ld ligt oostelijk van Oerterp (Ureterp), aan de zelfde weg. Het wegdorp ligt op een dekzandrug tussen het voormalige riviertje de Drait en de Boorne. Op deze foto is dankzij de rijen MaÔsstoppels de verhoging van de zandrug zichtbaar. De foto is genomen vanaf de Beakendyk, die zuidelijk, wat lager in de flank van Boornevallei loopt, parallel aan de hoofdweg (N917, Binnenwei).

Keywords: Sigersw‚ld, Siegerswoude, Wegdorp, Boerderijen, 1315, Zandrug, Dekzand, Route, Frysl‚n, Drenthe, Veen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen