Ochtendnevel bij Sibrandahûs

Ochtendnevel bij Sibrandahûs

Warme ochtendzon in een nevelig landschap met Knotwilgen in de omgeving van het terrein van het voormalige middeleeuwse klooster Klaarkamp.

Keywords: Fryslân, Oostergo, Ochtend, Nevel, Zon, Knotwilgen, Terrein, Klooster, Klaarkamp, Rinsumageest, Rinsumageast, Sibrandahuis

Fryslansite ©Hendrik van Kampen