Sibrandabuorster Feart met Kerbert's Bręge

Sibrandabuorster Feart

Op deze foto kijken we over de Sibrandabuorster Feart naar het zuiden, richting de Snitser Mar. In de voorgrond zien we nog een stukje van Kerbert's Bręge. In de middeleeuwen waren dit soort vaarten gegraven om het veen te ontwateren om het als landbouwgrond in gebruik te kunnen nemen. Later kregen ze een dubbelfunctie voor het waterbeheer en de scheepvaart. Begin 20e eeuw werd dat principe losgelaten en werden functies gescheiden in vaarten voor de scheepvaart en tochtsloten achter een gemaal voor het waterbeheer.

Keywords: Kerbert's Bręge, Sijbrandabuurstervaart, Waterbeheer, Scheepvaart, Verbinding, Sneekermeer, Ontginning, Veen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen