Kerbert's Bręge Sibrandabuorren

Kerbert's Bręge Sibrandabuorren

De dorpen van de Lege Geaen zijn met elkaar verbonden door een lange slingerende weg. Vanuit alle dorpen liepen vaarten richting de Snitser Mar. De vaarten zijn in de middeleeuwen gegraven om het veengebied dat daar lag te ontwateren zodat het gebruikt kon worden voor de landbouw. Ze konden tot ver in de 20e eeuw worden overgestoken met dit type houten opklapbruggen. Je komt de bruggen tegen op oude foto's van de dorpen. Veel bruggen zijn vervangen door vaste plaatbruggen. Alleen de in 1865 gebouwde brug van Sibrandabuorren is nog in zijn oorpronkelijke vorm bewaard gebleven. In 1974 is de brug gerestaureed en kon op 18 november 1975 worden ingeschreven in het register van Rijksmonumenten. In 1999 vond een tweede restauratie plaats.

Keywords: Sijbrandaburen, Brug, Kerbert's Bręge, Historisch, Rijksmonument, Sijbrandabuurstervaart

Fryslansite ©Hendrik van Kampen