Schoterlandse compagnonsvaart, 20e wijk

Schoterlandse compagnonsvaart, 20e wijk

Ten oosten van Jobbegea (Jubbega) is het landschap van de droge turfwinning mooi bewaard gebleven. Hoewel omwille van de bereikbaarheid alle kruisingen zijn voorzien van dammen, ligt de vaart er nog, compleet met de haaks daarop staande wijken. In de wijken werden de turven op een turfschip geladen. De onderlinge afstand tussen de wijken was maximaal 150 tot 200 meter zodat de arbeiders niet al te ver met de kruiwagen hoefden te lopen. Via de vaart kon de turf naar de afnemers in het westen van het land worden vervoerd.

Keywords: Landschap, Structuur, Droge, Turfwinning, Vervening, Schoterlandse compagnonsvaart, Wijken, 20e wijk, Geschiedenis, Historisch, Erfgoed

Fryslansite ©Hendrik van Kampen