Schierstins, Veenwouden

De enige nog overgebleven torenstins van Frysl‚n staat in Feanw‚lden. De toren is gebouwd door de familie Idzengha en kon als vluchttoren worden gebruikt in tijden van gevaar. De toren is ergens in de 14e of 15e in bezit gekomen van het cisterciŽnzerklooster Klaarkamp bij Rinsumageast. de CisterciŽnzers droege grijze (schiere) pijen (zie foto Bloemkamp, expositie hierboven). Overal waar je rond Frysl‚n de term "Schier" tegenkomt is er een verband met het optreden van klooster Klaarkamp en de CisterciŽnzers: Schierstins, Schiermonnikoog, Schieringers. Onder leiding van het klooster hebben monniken en leken turf gestoken in de wijde omgeving van Feanw‚lden. In het BŻtenfjild, ten noorden van het dorp ontstonden daardoor uitgestrekte moerassige gebieden.

Na de reformatie werden kloosters verboden en de goederen in beslag genomen. Ook de Schierstins verviel aan van de Staten van Friesland. In 1609 kwam de stins kwam in bezit van particulieren. Hij is meerdere malen uitgebreid en verbouwd. Aan het eind van de 19e eeuw was de toren zwaar in verval geraakt en waren er plannen om het gebouw af te breken. Op initiatief van het Fries Genootschap werd het pand in 1906 gerestaureerd en is zo behouden gebleven.


Keywords: Friesland, Frysl‚n, Torenstins, Veenwouden, Schierstins, Verdediging, Adel, Steenhuis, Staten, Stinzen, Rijksmonument ID: 11700

Schierstins, Veenwouden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen