Verruigde kwelder ten oosten van de Kobbeduinen

Verruigde kwelder

Door de invloed van de zee en het stuivende zand wordt bij een washover de successie regelmatig teruggezet. (Successie is de verandering door de tijd in de soortensamenstelling binnen een habitat). Dankzij het terugzetten van de successie ontstaan steeds weer nieuwe gebiedjes met pionierbegroeiing. Doordat de stuifdijk de invloeden van zand en zee terug dringt, kan de successie ongehinderd verder gaan en verruigt de kwelder. De foto is genomen vanaf het Bouwe Hoekstrapad ongeveer 800 meter oostelijk van de Kobbeduinen. De kaap van de Kobbeduinen is rechts zichtbaar.

Keywords: Kobbeduinen, Baken, Kaap, Kwelder, Zand, Afgesloten, Stuifdijk, Successie, Verruiging, Vlier, Ridderzuring, Rode Ogentroost, Heen, Rood Zwenkgras

Fryslansite ©Hendrik van Kampen