Priel bij zonsopkomst

Priel bij zonsopkomst

Als je in één dag tot op de Balg wilt komen en weer terug, moet je vroeg weg. Het beste is om de gemakkelijke stukken van de route in het donker te doen. In het begin van de route ligt over sommige prielen een flonder, zoals over deze. Enkele meters verder is de splitsing van het pad. Je kan richting strand bij Pl.10 en daar verder over het Waterstaatpad onder langs de duinen. Je kan er ook voor kiezen om het Bouwe Hoekstrapad over de kwelder naar het Willemsduin te nemen. Verder oostelijk zijn geen flonders meer en moet je zelf de geulen en prielen over zien te komen. Hou daarom rekening met het getij. De loop van het pad kan van jaar tot jaar verschillen. Een kwelder is een dynamisch gebied.

Keywords: Ochtend, Zonsopkomst, Voorkleuring, Bouwe Hoekstrapad, Priel, Oversteken

Fryslansite ©Hendrik van Kampen