Geulen en Prielen in de kwelder van Schiermonnikoog

De kwelder van Schiermonnikoog

Een stelsel van Geulen en Prielen bij hoogwater in de kwelder van Schiermonnikoog, vlak bij de Waddenzee. Het Willemsduin ligt rechts, dat is het donkere duin met kaap aan de horizon. Links ligt een naamloos oogduin, één uit een groepje van drie. Op satellietfoto's is het groepje goed terug te vinden, net ten westen van het Willemsduin. De grote kweldergeul op deze foto loopt er tussendoor. Helemaal aan de horizon zie je nog net de duinen aan de zeereep. De foto is gemaakt met behulp van een 4 meter lange Gardenastok.

Keywords: Waddeneilanden, Kwelder, Kreek, Geul, Slenk, Meander, Schiermonnikoog, Oogduinen, Willemsduin, Getij, Hoogwater, Schorrenkruid, Strandkweek, Herfst, Rood

Fryslansite ©Hendrik van Kampen