Schiermonnikoog, priel in de kwelder

Priel in de kwelder

Het getij kan een kwelder in- en uitstromen via een fijn vertakt stelsel van geulen en prielen. De Prielen vallen bij laagwater droog, in de bredere kweldergeulen blijft water staan. Op de voorgrond loopt een heftig meanderende Priel, in de achtergrond zie je een kweldergeul die op zijn beurt weer afwatert op de grote 4e Slenk, een getijdegeul. De foto is gemaakt op 500 meter van de Waddenzee, links aan de horizon zie je nog net de duinen van de zeereep, ongeveer 1700 meter naar het noorden. De duinen rechts zijn secondaire duinen die dieper in de kwelder liggen. Rond de priel groeit: Schorrekruid, Zoutmelde, Zeealsem en Strandkweek.

Keywords: Schiermonnikoog, Kwelder, Diep, Meander, Priel, 4e Slenk, Habitattype H1330_ A, Zoutmelde-associatie, Halimionetum portulacoides, 26Aa3, 31-8-2010

Fryslansite ©Hendrik van Kampen