Kwelder met Lamsoor, Zeealsem en Zeekraal

Hier een lage foto van de weelderige begoeide kwelder. Het betreft een gebied met een mooi voorbeeld van Natura 2000 'Habitattype met groot belang binnen Europa':

Natura 2000 - Habitattype H1330_ A Schorren en zilte graslanden (buitendijks), Code vegetatietypen:
26Aa3 (Zoutmelde-associatie - Halimionetum portulacoides) en
26Ac5 (Zeealsem-associatie - Artemisietum maritimae)


Duidelijk zijn te zien:

- Zeekraal succulente plantjes, op de voorgrond in het water.
- Schorrekruid ook op de voorgrond met rode stengels.
- Lamsoor paars bloeiende bloemen in pollen.
- Zoutmelde donker lepelvormig blad (achter pol Lamsoor).
- Zeelasem opvallend met lichte grijsgroene kleur.

Verder zijn nog aanwezig: Kweldergras, Schorrenzoutgras, Engels Slijkgras en Zeeaster of Zulte (nog niet in bloei).
Keywords: Schiermonnikoog, Priel, Geul, Kwelder, Bloeien, Zeekraal, Salicornia procumbens, Schorrekruid, Suaeda maritima, Lamsoor, Limonium vulgare, Zoutmelde, Atriplex portulacoides, Zeealsem, Artemisia maritima, Schorrenzoutgras, Triglochin maritima, 21-8-2010


Schiermonnikoog - Lamsoor, Zeealsem en Zeekraal

Fryslansite ©Hendrik van Kampen