Schiermonnikoog, slenk en duinboog in de oostelijke kwelder

Kweldergeul en duinboog in de oostelijke kwelder

Als je na het Willemsduin verder wilt moet je kunnen navigeren op het landschap. Er zijn nog wel sporen maar betrouwbaar zijn die niet. Pas ook op dat je niet in een verborgen priel stapt en een been breekt. Deze foto is gemaakt vanaf het laatste grote duin op de kwelder. Als je naar het westen kijkt kan je vanaf dit duin het Willemsduin zien liggen.

Bovenop het laatste duin heb je een mooi uitzicht. Het eiland wordt smaller en de duinen lager. Je kan zowel de Noordzee als de Waddenzee zien. In het westen ligt het Willemsduin met het geruststellende baken. Voorlangs loopt een kweldergeul met een sierlijke boog van noord naar zuid. Ook deze geul ligt in een washovervlakte. Dat is te zien aan het hoefijzervormige duin aan de overkant. Daar achter liggen nog een paar van dat type. Samen met het duin waarvanaf de foto is gemaakt lijkt het er op dat dit een vroegere gekerfde zeereep* is geweest. De huidige zeereep ligt 500 meter naar het noorden. Je kan dit goed zien op satellietfoto's maar ik kan geen bevestiging voor die bewering vinden in de literatuur of op oude kaarten, die geven te weinig detail.

* Een gekerfde zeereep is een zeewerende duinerij met openingen. Bij hoge vloed kan het water door de openingen over de kwelder stromen. De duinen krijgen een hoefijzervorm met de bolling richting Noordzee en de pootjes landinwaarts. Op satellietfoto's geeft dit een zeer opvallend beeld van een duinenrij die bestaat uit allemaal boogjes naast elkaar.


Keywords: Oude, Gekerfde, Zeereep, Willemsduin, Kaap, Kweldergeul, Washover, Weids, Landschap, Uitzicht, Kwelder, Vegetatie, Gras, Strandweek

Fryslansite ©Hendrik van Kampen