Ingesloten strandvlakte

Ingesloten strandvlakte

Kijkend vanaf de stuifdijk van Schiermonnikoog, richting de Kobbeduinen, zien we de voormalige strandvlakte van een washover. De washover is met de stuifdijk afgesloten, de invloed van de Noordzee is weggevallen, de vlakte is verdronken en verzoet. Er is een rietmoeras ontstaan. De plukjes struiken staan op de restanten van stuifduintje die op de strandvlakte lagen. Achterin, waar het hoger wordt, liggen de Kobbeduinen. Een landschap als dit kan ook ontstaan wanneer een strandvlakte door een nieuwe duinboog wordt afgesloten (b.v. Ameland, Groene Strand). Omdat de stuifdijk relatief jong is, kan je de gebeurtenissen met behulp van de hoogtekaart en topografische kaarten recontstrueren. Oudere kaarten geven minder detail en zijn minder precies.

Keywords: Schiermonnikoog, Stuifdijk, Washover, Ingesloten, Strandvlakte, Rietmoeras, Natte, Duinvallei, Specifiek, Vegetatie, Stuifduintjes, Duindoorn

Fryslansite ©Hendrik van Kampen