Schiermonnikoog, het Rif

Het Rif, kwelderbegroeiing op de zandplaat van de binnendelta

De zandplaat van de binnendelta is een zandplaat die 'binnen', aan de kant van de Waddenzee ontstaat. Bij Schiermonnikoog is de plaat (Het Rif) tegen het westelijke eind van het eiland aangelopen. Het Rif is niet kaal maar is begroeid met kwelderplanten. Vooraan zie je Zeealsem en Lamsoor, op het kale slik pollen Engels Slijkgras. Het donkere roodbruine in de verte is een pionierbegroeiing met Zeekraal. De lichte streep is de Waddenzee met aan de horizon de kustlijn van Fryslân. Bij andere Friese eilanden ligt de plaat los of is minder opvallend aanwezig. De Duitse eilanden Borkum, Langeoog, Spiekeroog en Wangerooge hebben ook grote aangelande exemplaren. Bij Borkum, Langeoog en Wangerooge ligt de haven op de zuidelijke punt.

Keywords: Paal 1, Paal 28, Schiermonnikoog, Rif, Zandplaat, Binnendelta, Aangroeien, Sedimentatie, Stroming, Tegenlicht, 24-8-2010

Fryslansite ©Hendrik van Kampen