Schiermonnikoog, het einde van de Stuifdijk bij paal 10

Het einde van de Stuifdijk bij paal 10

Vroeger werd een Stuifdijk aangelegd om een washover af te sluiten om zo wateroverlast en deling van het eiland te voorkomen. Om een stuifdijk te maken zet men een rechte lijn met takkenschermen. Door steeds weer verse schermen te plaatsen laat men de dijk hoog opstuiven, Helm houdt het zand vast. Gebleken is echter dat juist de dynamiek van een washover veel zand op het eiland achterlaat en het ophoogt. De Stuifdijk van Schiermonnikoog kwam na veel mislukkingen gereed in 1978, al snel brak hij bij Pl.11 weer door. Tot aan Pl.14 zijn de huidige duinen restanten van de stuifdijk. Het eind van de stuifdijk ligt nu bij Pl.10, oostelijk daarvan heeft de natuur vrij spel en valt het gebied onder Natura2000 Waddenzee.

Keywords: Stuifdijk, Waterbeheer, Landaanwinning, Paal 10, Schiermonnikoog, Oost, Kwelder, Dynamiek, Washover, Natuurlijk, Duinvorming

Fryslansite ©Hendrik van Kampen