Schiermonnikoog dorp

De Langestreek van Schiermonnikoog

Het eiland heeft maar één dorp met de naam Schiermonnikoog. Een historische naam van het dorp is Oosterburen. Er was ook een Westerburen maar dat dorp is van 1715 tot 1760 in zee verdwenen. Ondertussen werd Oosterburen opgebouwd volgens een strak bouwplan van twee evenwijdige streken, de Voor- en Middenstreek. Na 1760 is ten noorden daarvan, op ongeveer 80 meter afstand een derde, langere streek aangelegd, de Langestreek. Van de oorspronkelijke bebouwing zijn nog veel huizen overgebleven. De open ruimte met bomen, tussen Langestreek en Voor- en Achterstreek, lijkt op een langwerpige Brink. Het dorp Schiermonnikoog heeft deze 18e eeuwse structuur behouden en is daarom een beschermd dorpsgezicht.

Keywords: Dorp, Schiermonnikoog, Langestreek, Oosterburen, Ontworpen, Streken, Authentiek, Beschermd, Dorpsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen