Schiermonnikoog, Banckspolder

Banckspolder

De Banckspolder is het bescheiden landbouwgebied van Schiemonnikoog. De polder is vernoemd naar één van de vroegere eigenaren van het eiland, de dichter mr. John Eric Banck, die de polder liet aanleggen. In de middeleeuwen behoorde het eiland tot de bezittingen van klooster Klaarkamp bij Rinsumageast en leefden hier de Cisterciënzers, de Schiere Monniken. Na de reformatie vervielen de bezittingen aan de Staten van Fryslân en werden verkocht aan Johan Stachouwer. In 1858 verkocht de familie het eiland aan mr. Banck die het in 1893 op zijn beurt verkocht aan Berthold, graaf Bernsdorff. Na de tweede wereldoorlog werden Duitse bezittingen in beslag genomen en kwam de grond in handen van de Nederlandse staat.

Keywords: Polder, Banckspolder, Landbouw, Boerderij, Grasland, Melkveehouderij, Zon, Wolken, Blauwe, Lucht, 19-8-2010

Fryslansite ©Hendrik van Kampen