Foto uit 2004 van de vegetatie op de Balg

Balg in 2004

Het duin rechts op de foto is het 'laatste duin' waarvanaf de foto 'Slenk en Duinboog' is gemaakt. Daarop is al goed te zien dat de vegetatie van de oostkwelder anders is dan de vegetatie van de westelijke kwelder. Op deze foto uit 2004 is te zien dat de vegetatie toen nog dichter bij het karakter van een Groen Strand lag. Ook hier, in het uiterste oosten van de kwelder zet de successie door. Schiermonnikoog is de laatste jaren een stuk richting het oosten gegroeid. Daar ligt nog een ongerepte zandplaat waarop zich ook een duingebied lijkt te gaan ontwikkelen.

Keywords: Oost, Schiermonnikoog, Zandvlakte, Groen, Strand, Algenmat, Zeekraal, Zeekweek, 14-10-2004

Fryslansite ©Hendrik van Kampen