de Grutte Wielen, Ryptsjerkerpolder

Ryptsjerkerpolder

Tussen Ljouwert en de Trynwâlden lag een slecht begaanbaar moerassig landschap met veel meren en plassen. Het moeras is ontgonnen maar er zijn nog wel wat restanten van over: de Kleine en Grote Wielen. Op de foto vanaf een uitkijkheuvel bij Ryptsjerk kijken we over de Ryptsjerkerpolder in de Grote Wielen, een Natura 2000 gebied. Het gebied ligt precies op de overgang van Klei naar Zand. Van west naar oost vind je Klei op Veen, gevolgd door Veen en in het oosten komt zand aan de oppervlakte. Alle overgangen liggen op kleine afstand van elkaar. Aan de horizon is de skyline van Ljouwert zichtbaar. Via de Rijd en Bouwepet heeft het gebied verbinding met andere natuurgebieden ten oosten van de Trynwâlden.

Keywords: Grutte Wielen, Grote Wielen, Ryptsjerkerpolder, Moeras, Meren, Plassen, Landschap, Overgang, Klei, Veen, Zand, Natura2000

Fryslansite ©Hendrik van Kampen