Ryptsjerk IJpeijsingel

Ryptsjerk IJpeijsingel

Ryptsjerk is onstaan als streekdorp langs de Ryptsjerker vaart. De huizen stonden met het front naar het water, een voetpad liep er voorlangs. De eerste groei van het dorp vond plaats in noordelijke richting langs de Binnendijk. In de jaren 70 is de situatie langs de vaart geleidelijk veranderd. Het front van de huizen werd gericht op de IJpeijsingel. Het voetpad langs de vaart is afgesloten, het gebied langs de vaart is nu privé en er is geen bruikbare foto meer van te maken. Aan het begin van de 18e eeuw was Ryptsjerk in het noorden omgeven door het complex van de Ryd, een moerassig restant van een getijdengeul met grote meren en plassen. Tegenwoordig ligt hier het natuurontwikkelingsgebied en ecologische verbindingszone en van Grutte Wielen, Rijd en Bouwepet.

Keywords: Streekdorp, Ryptsjerk, Rijperkerk, Zomer, Zon, Trynwâlden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen