Breedijk, Ryptsjerk

Breedijk, Ryptsjerk

Ryptsjerk is een dorp in de Trynwâlden. De meeste bebouwing heeft zich geconcentreerd rond de kerk en de Ryptsjerkster Feart. Vroeger lag de bewouwing van het dorp van vissers en rietsnijders veel meer verspreid over een groot gebied. Ook tegenwoordig liggen nog veel huizen buiten de eigenlijke bebouwde kom. Zo ook de Breedijk die wat meer noordelijk ligt.

Keywords: Trynwâlden, Rijperkerk, Breedijk, Oude, Historische, Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen