Noordmuur van de Alexanderkerk in Rinsumageast

Noordmuur van de Alexanderkerk in Rinsumageast

Een detailfoto van de noordmuur van de Alexanderkerk. Rechts tegen het deurtje zien we een van de pijlers van de vroegere zijbeuken, dichtgemaakt in 1525 bij de bouw van de nieuwe zijbeuk aan de zuidkant. Zowel links als rechts van de pijler zijn nog de aanzetten en opvulling van twee rondbogen te zien. Het deurtje en de sporen verder naar links, zijn van recentere datum. Op foto's uit 1900 en 1942 is te zien dat de muur gesloten is maar sporen van het deurtje, het drielichtvenster en het met rode steen dichtgemaakte spitsboogvenster zijn zichtbaar. Bij herstel van de kerk tussen 1943 tot 1945 zijn de oudste elementen gereconstrueerd, later zijn nog enkele onderzoeken en metingen verricht. In 1986 volgde een grondige restauratie die in 1988 is afgerond.

Keywords: Alexanderkerk, Rinsumageest, Noordmuur, Sporen, Geschiedenis, Rondboog, Zijbeuk, Tufsteen, Drielichtvenster, Raampjes, Geraniums

Fryslansite ©Hendrik van Kampen