Alexanderkerk Rinsumageast

Alexanderkerk Rinsumageast

Rinsumageast ligt aan de rand van de Fryske W‚lden. De aanwezigheid van een grote oude kerk in het dorp heeft te maken met de ligging op de overgang van klei naar zand en de nabijheid van Klooster Klaarkamp. De kerk was aanvankelijk een driebeukige tufstenen kerk die ongeveer rond 1100 moet zijn gebouwd. In 1525 zijn de zijbeuken afgebroken en is de grote zijbeuk aan de zuidkant geplaatst (links). Rinsumageast was een belangrijk dorp, er waren 4 stinzen waaronder Tjaarda State dat vlak naast de kerk lag en Eijsinga State wat verder oostelijk. Eijsinga State is in 1805 afgebroken. De poortomlijsting werd verkocht en rond de ingang van de kerk geplaatst. Het witte poortje is op deze foto nog net zichtbaar.

Keywords: Rinsumageest, Alexanderkerk, Tufsteen, Driebeukig, Dichtgezette, Rondbogen, Sporen, Noordmuur, Apsis, Verbouwing, Zijbeuk, Herfst, Kerkhof

Fryslansite ©Hendrik van Kampen