Hooghout over de Moark in Rinsumageast

Hooghout over de Moark in Rinsumageast

Dwars door het noordelijke deel van de Dokkumer W‚lden ligt een markante zandrug van west naar oost. De belangrijkste dorpen liggen op de rug. Het meest westelijke dorp is Rinsumageast dat op het puntje van de zandrug ligt, tegen het kleilandschap aan. Door het dorp liep de Moark, een vaart/beek die van noordoost naar het zuidwesten stroomde. Op 1,5 km ten noordwesten van het dorp lag klooster Klaarkamp. In latere tijd kreeg Rinsumageast een verbinding met de trekschuit naar Dokkum. Rond 1980 is de Moark in het centrum gedempt. Op de plaats waar de trekschuit naar Dokkum vertrok ligt nog een Hooghout over het restant van de Moark als herinnering aan de scheepvaart door het dorp.

Keywords: Brug, Hooghout, Rinsumageest, Tsjerkestrjitte, Murk, Trekvaart

Fryslansite ©Hendrik van Kampen