Rietsnijden in de Brandemeer, januari 2009

Rietsnijden in januari

Een rietsnijder ontdoet het Riet met een kam van onbruikbare plantenresten zodat er een bos rechte stengels overblijft. Het afval wordt ter plaatse verbrand.

Het jaarlijks wintermaaien van het Riet bevorderd de Rietgroei en is gunstig voor de natuur omdat de successie wordt vertraagd. Natuurorganisaties en Rietsnijders werken samen om op die manier de Rietvelden te behouden. Zo blijft de variatie in de verschillende landschappen van laagveengebieden behouden. Bewoners van het Riet, zoals: verschillende soorten Rietzangers, Roerdomp, Waterral, Libellen en meerdere soorten planten profiteren hiervan.

Keywords: Brandemeer, Rietsnijden, Beheer, Successie, Vertagen, Rietsnijder, Kammen, Sluik, Onbruikbaar, Branden, Afval

Fryslansite ©Hendrik van Kampen