Rietland met Gagel en Kamperfoelie

Rietland met Gagel en Kamperfoelie

Als het maaibeheer van Rietland stopt gaat de successie verder, bomen en struiken krijgen kans op te schieten. Voor matig tot voedselrijke systemen ontwikkeld het Rietland zich richting Elzenbroekbos, bij voedselarme zure systemen gaat het richting Berkenbroekbos.

Keywords: Riet, Phragmites australis, Wilde Kamperfoelie, Lonicera periclymenum, Wilde Gagel, Myrica gale, Successie, Rietland, Verruigen, Geen, Beheer, Maaien, Alde Feanen, Wikelslân

Fryslansite ©Hendrik van Kampen