Rien, Frjentsjerter Feart

Rien

Rien is in de 16e eeuw ontstaan als satellietdorp van Lytsewierrum bij een sluis in de ringdijk rond de moederpolder Easterein-Lytsewierrum. De buurtschap is in 1954 een zelfstandig dorp geworden. Op de foto de Frjentsjerter Feart en de brug in de doorgaande weg die over de voormalige ringdijk ligt.

Keywords: Rien, Frjentsjerter Feart, Kruisdorp, Beschermd Dorpsgezicht, Moederpolder, Easterein-Lytsewierrum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen