Rien, Buorren

Rien, Buorren

Rien heeft 100 inwoners, toch zijn er 8 rijksmonumenten en heeft het dorp een Beschermd Dorpsgezicht. Alle zichtbare huizen aan het pleintje op deze foto hebben de monumentale status. Enkele andere staan aan de Frjentsjerter Feart, het water dat het dorp kruist. Het hek langs de vaart kan je nog net achterin de foto zien.

Keywords: Rien, Dijkdorp, Kruisdorp, Beschermd Dorpsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen