Retentiepolder bij Smalle Ee

Retentiepolder bij Smalle Ee

Bij zware regenval en hoge waterstanden op Wad en IJsselmeer, kan het gebeuren dat de Friese Boezem het water niet meer aankan. Het peil stijgt te sterk, dreigt kelders binnen te dringen en over dijken te stromen. Als laatste oplossing zijn er Retentiepolders aangelegd. Hier kan het teveel aan water tijdelijk worden opgeslagen. Als het peil weer daalt worden de polders weer leeggepompt. Op de foto de retentiepolder bij Smalle Ee. Vanuit het helofytenfilter bij het Noordergemaal kan water ingelaten worden. De foto is gemaakt op 5 jan 2024 toen men in het oosten van Frylān 8 retentiepolders heeft laten vollopen om het waterpeil in de boezem te stabiliseren.

Keywords: Retentiepolder, Smalle Ee, Noordergemaal, de Veenhoop, Volgelopen, Regenval, Waterberging, Wide Mūntsgroppe

Fryslansite ©Hendrik van Kampen