Reduzum, Roordahuizum

Reduzum, Roordahuizum

Reduzum is van oorsprong een terpdorp aan de oever van de Middelzee. Omdat het dorp aan de kust lag kreeg het als enige dorp van de voormalige Grietenij Idaarderadeel een polder van Middelzee toen die was droog gelegd. Dat bracht meer welvaart. Daarnaa ontwikkelde het zich als wegdorp. Uiteindelijk is het dorp veel groter geworden dan Idaerd, het naamgevende dorp van Idaarderadeel.

Keywords: Idaarderadeel, Roordahuizum, Oever, Middelzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen