S‚nleansterdyk bij ReahŻs

S‚nleansterdyk bij ReahŻs

De S‚nleansterdyk is het zuidelijke deel van de ringdijk rond de moederpolder Easterein-Lytsewierrum. De dijk is in de 10e eeuw aanglegd om het dorpsgebied te beschermen. Op de foto is links de polder, rechts lag de Middelzee. Dit deel van de ringdijk is in de 13e eeuw opgenomen in de slachtedijk. Dat was een binnendijk waarmee het economisch belangrijkste deel van Westergo werd beschermd. De Slachte sloot bij Raerd ook het meest zuidelijke stuk van de Middelzee af. Pas in 1995 verloor de Slachte zijn officiŽle status als secondaire zeewering omdat de kruinhoogte onvoldoende was. De dijk is nu in beheer bij it Fryske Gea als cultuurhistorisch monument en natuurgebied.

Keywords: S‚nleansterdyk, Slachtedijk, Moederpolder, Easterein-Lytsewierrum, Cultuurhistorisch monument, ReahŻs, Zonsondergang

Fryslansite ©Hendrik van Kampen