Raerd, Rauwerd

Raerd

Raerd is een terpdorp op de hoek waar de Boorne uitkwam in de Middelzee. In 1240 werd het zuidelijke deel van de Middelzee afgedamd met een dijk tussen Raerd en Easterwierrum, ten zuiden van het dorp werd de Boorne afgedamd en omgeleid naar de Snitser Mar. Strikt landschappelijke gezien behoort het dorp niet tot de Lege Geaen. Het dorp ligt op het noordelijke puntje van de oeverwal langs de Boornevallei. Je zou het dorp ook bij Jirnsum en Akkrum kunnen zetten. Bij de gemeentelijke herindeling heeft de bevolking van Raerd ervoor gekozen om met de overige dorpen van de Lege Geaen te worden toegevoegd aan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Keywords: Raerd, Terpdorp, Monding, Boorne, Middelzee, Moezel, Waterbeheer, Oostergo, Middeleeuwen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen