PijlNaar de thumbnails

Raerd, Rauwerd

Raerd

Raerd is een terpdorp op het punt waar de Boorne uitkwam in de Middelzee. Rond het beging van de jaartellling ontstond de Zuiderzee. De Middelzee werd minder belangrijk voor de afwatering van Frysl‚n en begon te verzanden. Het water van de Boorne kon daardoor steeds slechter weg. Men besloot in 1200 de stroming om te keren en Oostergo af te wateren via de Wjittering naar het Sneekermeer en dan verder naar de Zuiderzee. Het Sneekermeer was 200 jaar eerder ontstaan uit de verdronken veengebieden bij de Lege GeaŽn (zie Westergo). In 1240 werd het zuidelijke deel van de Middelzee afgedamd met een dijk tussen Raerd naar Easterwierrum.

Keywords: Raerd, Terpdorp, Monding, Boorne, Middelzee, Moezel, Waterbeheer, Oostergo, Middeleeuwen

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen