Raarder Feart bij zonsondergang

Raarder Feart

De Raarder Feart bij zonsondergang. In het gebied rond de Dokkumer Ee lagen veel slenken en geulen. Je kan dit soort natuurlijke structuren vaak herkennen aan een slingerend verloop. De werking van het getij was tot ver in het binnenland te merken. Een van de eerste sluizen waarmee men het waterpijl aan de noordkant van de Dokkumer Ee onder controle kon houden lag al voor 1300 bij Raard. In 1314 is de sluis door het Klooster Klaarkamp vernieuwd.

Keywords: Raardervaart, Kreekrestant, Waterbeheer, Sluis, Klooster, Klaarkamp, Zonsondergang, Spiegeling, Oostergo, Noordoost, Fryslân

Fryslansite ©Hendrik van Kampen