Vegetatieonderzoek in de proefverkweldering

Vegetatieonderzoek in de proefverkweldering

Na het doorsteken van de dijken werd de proefverkweldering begraasd. De ontwikkeling van de vegetatie is goed in de gaten gehouden. Er waren afgerasterde proefvakken zodat men in het effect van de begrazing kon volgen. Na een paar jaar bleek dat het gebied steeds natter werd, water kon niet goed weg. De vegetatie in het begraasde gedeelte ging terug naar het stadium van een lage kwelder met veel Schorrekruid. Binnen het afgerasterde proefvak groeien meer grassen en Zeeaster.

Keywords: Vegetatieonderzoek, Proefverkweldering, Begrazing, Exclosure, Noard-Fryslān Būtendyks

Fryslansite ©Hendrik van Kampen