Doorgestoken zomerdijk van de proefverkweldering

Ontpolderen, de proefverkweldering

Aan het eind van de 20e eeuw verloor het buitendijkse gebied zijn winstgevendheid. In 1996 werd het Noarderleeg aan it Fryske Gea verkocht. Daarmee kreeg het gebied een natuurbestemming. Een eis van de Europese Unie, die een deel van de kosten had gesubsidieerd, was dat het areaal aan vastelandskwelders moest worden uitgebreid. In de Wester- En Ooster Nieuwepolder werd een poefproject gestart om ervaring met het verkwelderen van een polder op te doen. Drie kunstmatige geulen werden in de polder aangelegd. In september 2001 werd de zomerdijk doorgestoken en kreeg het zoute zeewater weer toegang tot het gebied. Op de foto de meest oostelijke doorsteek, waar de kunstmatige kweldergeul het goed doet.

Keywords: Ontpolderen, Proefverkweldering, Zomerdijk, Doorsteken, Geul, Kreek, Gegraven

Fryslansite ©Hendrik van Kampen