PijlNaar de thumbnails

Poptaslot met poortgebouw

Poptaslot met poortgebouw

Het Poptaslot is een volgende fase in de ontwikkeling van Stins naar State. Het funcitonele van de verdediging was met het ontstaan van een centraal gezag in de loop van de 16e eeuw niet meer noodzakelijk. De oorspronkelijke Stins is verandert in een voornaam kasteelachtig bouwerk met imponerende toegangspoort.

Keywords: Friesland, Fryslân, Poptaslot, Heringastate, Marsum, Westergo, Achterzijde, Poortgebouw, Toren, Tuin, Avondlicht, Staten, Stinzen

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen