Poptaslot met poortgebouw

Poptaslot met poortgebouw

Het Poptaslot is een volgende fase in de ontwikkeling van Stins naar State. Het funcitonele van de verdediging was met het vestigen van een krachtig centraal gezag in de loop van de 16e eeuw niet meer noodzakelijk. De oorspronkelijke Stins is verandert in een voornaam kasteelachtig bouwerk met imponerende toegangspoort. Rond de gebouwen liggen siertuinen en moestuinen.

Keywords: Friesland, Fryslân, Poptaslot, Heringastate, Marsum, Westergo, Achterzijde, Poortgebouw, Toren, Tuin, Avondlicht, Staten, Stinzen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen