Poptaslot, Marsum

Marsum, Poptaslot

Heringastate of Poptaslot ligt aan de zuidoostkant van Marsum. De oorspronkelijke Stins is gebouwd door het geslacht Heringa. In 1687 is de state verkocht aan dr. Henricus Popta, die na zijn dood in 1712 de state heeft nagelaten aan het Poptagasthuis, een gasthuis voor alleenstaande vrouwen en weduwen. De state is meerdere malen verbouwd en gerestaureerd. De inrichting van het huidige interieur is nog in de stijl van de 17e en 18e eeuw. Na de dood van dr. Popma is het slot in overeenstemming met zijn laatste wil nooit meer bewoond. Het Poptaslot is tegenwoordig een museum.

Keywords: Friesland, Fryslân, Poptaslot, Heringastate, Marsum, Westergo, Voorrzijde, Tuin, Toren, Staten, Stinzen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen