Poppenwier, Binnenbuorren

Poppenwier

Poppenwier is een compact terpdorpje dat is ontstaan op een kwelderwal die in het zuidoosten langs de voormalige Middelzee ligt. Op de wal tussen Snits (Sneek) en Raerd (Rauwerd) ligt een keten dorpjes in een gebied dat bekend is onder de naam Lege GeaŽn. Vanuit het gebied werd in de vroege Middeleeuwen het veen in het zuidoosten ontgonnen. De afwatering liep naar het noorden via de Middelzee. Door het ontstaan van de Zuiderzee begond de Middelzee te verzanden, tegelijkertijd daalde de veenbodem door inklinking met als gevolg dat de afwatering van het gebied stagneerde. Rond het jaar 1000 werd er vanuit het veengebied een kanaal naar de Boorne gegraven, de Wjittering, zodat de afwatering voortaan via een omweg door het veengebied en de Boorne naar de Middelzee liep.

Keywords: Poppenwier, Binnenbuorren, Terpdorp, Beschermd dorpsgezicht, Lege GeaŽn, Compact, Dichte, Bebouwing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen