PijlNaar de thumbnails

Podzolbodem

Als de bosbedekking afneemt en het landschap opener word krijgt regenwater de kans krijgt in de bodem weg te zakken. Zuren uit de humuslaag spoelden de mineralen uit de bovenste laag van de bodem (grijs). Dieper slaan de mineralen weer neer en vormden daar een harde laag (bruin). Daaronder ligt het oorspronkelijke zand (geel). Die processen vinden ook tegenwoordig nog plaats. De bodem die hierdoor ontstaat noemt men Podzol. Op de foto is de oorspronkelijke podzolbodem overstoven door vers zand, zichtbaar als gele laag boven op de grijze.

Keywords: Podzol, Bodem, Holoceen, Horizonten, Uitspoeling, Mineralen, Lagen, Aekingerzand, Kale Duinen, Appelscha

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen