PijlNaar de thumbnails

Podzolbodem

Het eerste deel van de warme periode na de laatste IJstijd duurde tot 5300 v.Chr. en wordt het Atlanticum genoemd. Tijdens het Atlanticum was het warmer en vochtiger dan tegenwoordig. De zeespiegel was zo kort na de ijstijd nog laag, het landschap had een zandige bodem, er groeiden uitgestrekte bossen. Zuren uit de humuslaag spoelden de mineralen uit de bovenste laag van de bodem (grijs). Dieper slaan de mineralen weer neer en vormden daar een harde laag (bruin). Daaronder ligt het oorspronkelijke zand (geel). Die processen vinden ook tegenwoordig nog plaats. De bodem die hierdoor ontstaat noemt men Podzol. Op de foto is de oorspronkelijke podzolbodem overstoven door vers zand, zichtbaar als gele laag boven op de grijze.

Keywords: Podzol, Bodem, Holoceen, Horizonten, Uitspoeling, Mineralen, Lagen, Aekingerzand, Kale Duinen, Appelscha

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen