Het ontstaan van geulen

Op een slikplaat zijn in eerste aanleg al subtiele hoogteverschillen aanwezig. Daardoor is al min of meer bepaald waar een geul zou kunnen ontstaan. Als er op het slik nog maar nauwelijks begroeiing is, loopt het meeste water af langs de routes die van nature al wat lager zijn. Begroeiing gedijt het beste op de wat rustige en drogere plaatsen en begint vanaf daar de stroming te in te snoeren. Naarmate de begroeiing dichter wordt gaat het opslibben sneller, het water blijft zoeken naar de gemakkelijkste weg. Op die plaats verzameld het zich vanuit verschillende richtingen, de stroomsnelheid zal toenemen waardoor er een geul kan worden uitgesleten. Als het moment daar is, gaat de ontwikkeling van de geul snel. De geul zorgt voor een betere afwatering van het gebied, versnelt de groei van de kwelder die zich als het ware rond de geul kan gaan ontwikkelen.


Keywords: Pionierzone, Planten, Water, Afstromen, Eb, Geultje, Ontstaan, Kreek, Geul


Het ontstaan van geulen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen