Hoofduitwatering van een bezinkvak

Hoofdafwatering van een bezinkvak

Op deze foto zien we de afwateringssloot die, in plaats van een natuurlijke kweldergeul, de afwatering van de hogere kwelder verzorgt. De sloot komt tot aan de pionierzone waar hij overgaat in een ondiepe plas. De langwerpige plas loopt met een boog naar het noorden. Vanaf de Wadkant, aan de overkant van het vak, stroomt het water weg via een recent gevormde geul. Mijn verwachting is dat de geul zich door de plas werkt en uiteindelijk contact maakt met de sloot. In veel van de bezinkvakken boven Ferwert is dat al gebeurd en gaan de sloten over in een kweldergeul die tot aan het Wad loopt.

Keywords: Hoofduitwatering, Bezinkvak, Landaanwinning, Mensenwerk, Aagelegd, Pionierzone, Ferwert, Buitendijks

Fryslansite ©Hendrik van Kampen