Pionierbegroeiing op glanzend slik

Pionierbegroeiing op glanzend slik

Een ijle pionierbegroeiing van Zeekraal heeft voet aan de grond gekregen op het kale slik in de overgangszone tussen Wad en kwelder. Het in net hoogwater geweest, het natte oppervlak van het slik glanst in het avondlicht. Zeekraal is een van de weinge bloemplanten die alleen op zoute grond kan groeien, in tegenstelling tot de meeste andere kwelderplanten die zout alleen maar goed kunnen verdragen. Voor het ontkiemen van Zeekraal is echter zoet regenwater nodig, afkomstig van de maartse buien die tijdens het voorjaar vallen.

Keywords: Waddenzee, Westhoek, Slik, Avond, Pionierbegroeiing, Zeekraal, Landschap, Glans, Wad, Onstuimig, Zonlicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen