Pionierbegroeiing van Engels slijkgras

Pionierbegroeiing van Engels slijkgras

De sprieten in de voorgrond zijn van het Engels Slijkgras, een plant die net als Zeekraal in staat is om aan het front van de pionierzone het kale slik te koloniseren. Het is een soort die rond 1870 aan de kust van Engeland is ontstaan als een spontane kruising tussen het inheemse Klein slijkgras (Spartina maritima) en Amerikaans slijkgras (Spartina alterniflora). Amerikaans slijkgras was als verstekeling met het ballastwater van schepen naar Engeland gekomen. Aanvankelijk was Engels slijkgras steriel, rond 1890 is een fertiele variatie ontstaan. De plant is veel gebruikt bij landaanwinning om het opslibben te versnellen en heeft het inheemse Klein slijkgras vrijwel geheel verdrongen.

Keywords: Engels slijkgras, Spartina anglica, Pionier, Kruising, Overwoekeren, Peazens

Fryslansite ©Hendrik van Kampen