Landaanwinning met behulp van rijshout

Landaanwinning met behulp van rijshout

De kwelders van Noard-Fryslān Būtendyks zijn ontstaan door toedoen van de Mens. Vanaf 1935 werden bezinkvakken aangelegd die waren omringd door rijshout: dammen van palen, waartussen takkenbossen worden geplaatst. Er werd een aantal vakken achter elkaar aangelegd, steeds verder het Wad op. In in elk vak zaten openingen waar een sloot doorheen liep. De dammen hebben het opslibben versneld maar beperken de natuurlijke dynamiek van de kwelder. Rijkswaterstaat onderhoudt de dammen als onderdeel van de kustbescherming.

Keywords: Landaanwinning, Rijshout, Verstoring, Dynamiek, Kwelder, Opslibben, Pionierzone, Kreekvorming

Fryslansite ©Hendrik van Kampen