Effecten van rijshout in de pionierzone

Effecten van rijshout in de pionierzone

Overzicht van een pionierzone die wordt beļnvloed door kwelderwerken in het Ferwerter deel van Noard-Fryslān Būtendyks. Tegen het Wad ligt een harde overgang met rijshout. De pionierzone ligt midden in het bezinkvak, tegen het rijshout aan de randen is de kwelder al hoger opgeslibd. Er is geen mooie overgang van het wad naar de pionierzone. De op zichzelf natuurlijk gevormde slenken worden gedwongen om door de opening in het rijshout te lopen. De kronkelende priel in de voorgrond is in 2014 ontstaan. In 2019 begon de grote achterste geul op te rukken naar binnen. Hij neemt het over van de kronkelende priel die na verloop van tijd zal verdwijnen.

Keywords: Rijshout, Demping, Golfslag, Kwelder, Dynamiek, Vlak, Ontwikkeling, Kweldergeulen, Ferwert, Buitendijks

Fryslansite ©Hendrik van Kampen