De vestiging van Kweldergras

We zijn wat verder in de herfst en de kleuring sterker geworden. Ook op deze foto een aaneengesloten begroeiing van Zeekraal en Engels slijkgras. In het veld zijn pollen Gewoon kweldergras verschenen, helder groen. Daarmee is de kwelder van de pionierzone in de fase van lage kwelder overgegaan. Kweldergras is veel dichter dan de Zeekraal en vangt meer slib in, de kwelder wordt nu snel hoger en de invloed van zout water neemt af. In het polletje Kweldergras op de voorgrond bloeit Zeeaster met roze bloemen. Verderop staan ook nog enkele van die planten.


Keywords: Gewoon Kweldergras, Puccinellia maritima, Zeeaster, Aster tripolium, Overgang, Pionierzone, Lage kwelder, Herfstkleuren

De vestiging van Kweldergras

Fryslansite ©Hendrik van Kampen