Vorming van een slenk in een bezinkvak

Vorming van een kreek in een bezinkvak

Hier zie je de grote geul van de vorige foto van dichtbij. In de achtergrond is de opening in het rijshout zichtbaar, daar achter ligt de Waddenzee. De geul werkt zich door het zachte slik het veld in. Aan de vele vertakkingen aan het begin zie je dat hij bij eb veel water naar zich toe trekt, hij is overduidelijk het diepste punt in het veld. In alle bezinkvakken ontstaat een geul bij de opening, in veel vakken heeft hij al contact gemaakt met de afwateringssloot die aan de andere kant in het vak uitmondt.

Keywords: Kreek, Slenk, Kweldergeul, Vorming, Bezinkvak, Rijshout, Opening, Waaier, Stroming, Erosie, Ferwert, Buitendijks

Fryslansite Hendrik van Kampen